Förvaltning

Föreningen anlitar Bredablick för teknisk förvaltning och Larsson & Partners Redovisning AB för den ekonomiska.

Kontaktuppgifter
Bredablick förvaltning
​Tfn: 010-177 59 00
https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/

Larsson & Partners Redovisning AB
Tfn: 070-324 15 06