Gemensamma utrymmen

Tvättstuga​

Tvättstugan bokas i 4 timmars pass och max två pass i följd. Det är möjligt att disponera tvättstugan mellan kl 07:00 och 23:00 veckans alla dagar. Tvättstugan disponeras och sköts enligt särskilda ordningsregler, som finns anslagna i tvättstugan.
OBS! Mattor får inte tvättas i tvättmaskiner då dessa är avsedda för hushållstvätt.

​Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar och mopeder skall inte ställas utanför porten. Parkering sker på innergården.
Barnvagnar och rullatorer får inte placeras i entrén eller på våningsplanet.
Cyklar får inte transporteras i hissen.

​Gården

Cyklar placeras i cykelställ på gården

​Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter 

​a) Var och en källsorterar grovavfallet; markerade kärl för olika avfallsprodukter finns placerade i gången till gården. Vänligen respektera indelningsordningen av miljöhänsyn.(Kärl finns utplacerade)
b) Hushållsavfall enligt tidigare rutiner. Se till att soppåsarna är väl förslutna så att inte matrester sprids i säckarna och i soprummet. Lägg inte vassa föremål i soppåsen så att någon kan komma till skada.
c) Kartonger och övrigt emballage ska vikas ihop eller tas isär för att spara utrymme; föreningen betalar för varje tömning. Skrymmande föremål såsom garderober, diskbänkar, långa bräder etc transporteras till Filborna genom egen försorg.
d) Enligt lag ska el- och elektronikavfall samt ”farligt avfall” samlas in särskilt och får därför inte lämnas i grovsoporna. Du ansvarar själv för att transportera sådant avfall till närmaste miljöstation.
e) Tidningar kastas enligt tidigare rutiner i särskilt kärl.​

Källare

I källare finns källarförråd enligt tidigare. Gångarna ska hållas fria från saker och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källaren.

Gym

Via entrén Karl Johans Gata 2 når du föreningens gym. Dörren låses upp med källarnyckeln. Om du har synpunkter på gymmet så vänd dig gärna till gymarbetsgruppen, Helena Mik eller Lena Hannersson.