Organisation

​Bostadsrättsföreningen Kristinehall nr 1 bildades i november 2005 och leds av en styrelse, som arbetar efter de stadgar som går att läsa om under fliken “Stadgar”.
Föreningen äger fastigheten och har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna.
I enlighet med vad som stadgas i 3 kap 1§ i bostadsrättslagen har styrelsen upprättat en ekonomisk plan för föreningens verksamhet (se särskild flik).

 
 
Valberedning
Niclas Lindell, niclas.lindell@ytc.se, 0708 73 90 02, sammankallande
Johanna Lindgren, johanna.lindgren@kulzer-dental.com, 0707 203353
Hans Nelson, hans@gilor.se, 0703 778087
Revisorer
Föreningen anlitar auktoriserade revisorer från
Mazars SET Revisionsbyrå i Helsingborg
Järnvägsgatan 7
252 24 HELSINGBORG
Tel: 042-37 19 00
E-post: anders.johansson@mazars.se
Huvudansvarig: Anders Johansson
Suppleant: Willard Möller

Styrelsen

BildTitel/NamnEpostTel
Ordförande
Kristian Johansson
kristianjohansson67@gmail.com0709-584702
Kassör
Dan Waldemarson
dan.waldemarson@gmail.com0705-472499
Sekreterare
Wanda Blom Backlund
wandamariablom@gmail.com0702-602072
Suppleant
Hans Bosson
hans.bosson41@gmail.com0723-615300
Ledamot
Carl-Gustav Friström
cg.fristrom@telia.com0708-569379