Underhållsplan

Delar av styrelsen har träffats för att ta fram underlag för en underhållsplan för kommande 5 år.
De som deltagit i arbetet är Per Gunnar Larsson, Dan Waldemarson samt Anna Ilirzon.

Som framgår av planen ligger en större investering i ommålning av trapphuset på Karl Johans Gata 2 under början av 2020. Vidare ommålning av hela fasaden 2023, baserat på den intervall om ca 10 år som fasadmålning brukar hålla.

Under 2022 planeras för en besiktning av taket, ommålning och lagning av tak skedde senast 2016 och en preliminär bedömning är att plåten på tornen behöver bytas i början av nästa 5 års period.

Utöver detta är renovering och ommålning av fönster ett kontinuerligt arbete där större insatser planeras i år samt 2021 för de fönster där det krävs kran alt. byggnadsställning. Även balkongerna är i behov av ommålning och rostbehandling samt byte av plåt och detta planeras till 2022.

Frågan om renovering av de blyinfattade fönsterna i trapphuset på Drottninggatan har varit aktuell under många år. Medel är avsatt under kommande år för detta ändamål samt för komplettering med innerfönster, dels i syfte att skydda de blyinfattade fönsterna samt för att sänka föreningens värmekostnader.

Planen har godkänts av styrelsen 25 februari 2020

Underhållsplan 2020-2024 webb