Föreningen

Kristinehall 1 byggdes 1904 med Ola Anderson som arkitekt, byggmästare var Anders J Wilson.
Wilson utbildade sig tidigt i USA, där han inspirerades av bl a amerikanska byggmetoder. Tydligen även av cowboys , eftersom han ofta sågs ridande i Helsingborg, där han absolut blev en av stadens mest framstående byggherrar. En speciell byggstil anammade han i USA till vårt hus, valvbågsprincipen, som bl a ansågs spara tegel. Det är Wilsons initialer vi idag kan se ovanför porten till Drottninggatan 27.

Många ägare förekom i början av 1900-talet, bl a konsul Westrup med familjer. Så småningom kom fastigheten i kommunens ägo, som i mitten av 1970-talet sålde till fast mäklaren Carl Cronholm. Redan några år senare, 1978, köpte byggmästaren Sten Nilsson huset, som också ägde det till dess bostadsföreningen bildades 2005.

Sten Nilsson berättar att huset på 70-talet till stor del beboddes av äldre borgarfamiljer, som var tacksamma för de stora lägenheterna i ett hus med hiss. Lägenheterna var från början väsentligt större än idag och dessutom kanske bara 16-17 st mot 21 st idag. Intressant att veta kan vara att en hel del av nedre våningen länge användes som skola, likaså att Expressbolaget hyrde in sig på nedre gatuplan med sina i staden överallt synliga budmotorcyklar med sidovagn. På den tiden hade Drottninggatan en annan sträckning längre ner mot hamnen. Kvarteren har alltid karaktäriserats av att ha små, pittoreska affärer, så även i Kristinehall 1.