Nytt avtal om internettjänster, TV och telefoni

Som vi tidigare berättat om har föreningen efter lång utredning beslutat skriva avtal med annan
huvudleverantör än Öresundskraft för leverans av i första hand Bredband till vårt hus.

Efter förhandlingar med olika leverantörer har vi valt att låta Bredband2 ta över leveranserna
från och med den 24 juli 2018. Orsaken till detta är i första hand två saker, betydligt högre kvaliteter
och likaså avsevärt lägre kostnader. Att det blir billigare beror bland annat på att vi alla genom ett
s k gruppavtal väljer samma lösning.

På sikt anser vi det mycket viktigt att ha tillgång till kvalificerat Bredband. TV, film, musik
och olika streamade tjänster kommer att ställa krav på hög kvalitet i vårt nätverk.

​OBS att alla i huset måste använda samma bredbandslösning!

Lösning i ett avtal på 3 år

Vad gäller internet får alla tillgång till 1000/1000 mbits/sek.

Vi har också glädjen att berätta att vi på detta sätt kan låta föreningen betala den större delen
av kostnaderna. En mindre avgift på 100 kr/månad utgår dock till alla lägenheterna, samtidigt som
dagens avgift på 76 kr utgår (för analog TV via ComHem).

Inga startavgifter förekommer.

​Övergången blir förhoppningsvis mycket smidig. Allt sker den 24 juli, då vi nog bör vara beredda på
vissa störningar. De flesta behöver inte göra någonting, befintliga kablar kan användas. Naturligtvis
får vi bra anvisningar.

Eftersom en del kommer att vilja ha WIFI i lägenheten har vi inte låtit Router ingå i upphandlingen.
De som redan har sådana kan troligen använda dessa eller köpa nya.

​TV
Från början var avsikten att också erhålla TV via Breband2. Avtalet med Comhem sägs upp, vi arbetar just
nu med att försöka komma ifrån den långa uppsägningstiden. Tills vidare använder vi alltså ComHem med
deras utbud av TV.Utvecklingen av TVservice går väldigt fort. Vi följer den och kan efter hand komma att
erbjuda andra lösningar.

Telefoni
Den som vill kan ansluta sig till s k IP-telefoni via Bredband2. Man betalar bara samtalstaxa, alltså ingen
anslutningsavgift. Var och en köper själv anpassade telefoner.

Planering och tidsplan​​
Ovanstående innebär att alla måste se över sina bredbandsavtal och säga upp dem. Representanter
från Bredband2 kommer att deltaga vid vårt årsmöte den 9 april.

När vi närmar oss 24 juli kommer ny information. Ganska många av oss har redan Bredband2 och får
kanske lättare.

Frågor kan ställas till den projektgrupp som arbetat med upphandlingen
Dan Waldemarsson, tel 0705 472 499, dan.waldemarson@gmail.com
Ymer Ilirzon, tel 073 409 0919, ymer.ilirzon@hotmail.se
Jan Lönnerfors, tel 042 140105, jan.lonnerfors@gmail.com