ALLMÄN INFORMATION FRÅN STYRELSEN

2017-06-20

Styrelsen har valt att sammanställa lite information kring vad som händer i vårt hus och samtidigt med
tanke på ganska många nyinflyttade, berätta om aktuella saker.

1. Händelser de senaste åren

Det är ju numera mer än 10 år sedan en mycket omfattande renovering av fasad, fönster, balkonger
och tak genomfördes. Väder o vind har därefter framför allt gått illa åt tak och fönster, något som ju
löpande måste ses över. Just nu pågår sista fasen av renovering och ommålning av taken. Som ni
kanske vet tas fönster om hand löpande, just nu prioriteras fönster åt havet.

För ett par år sedan gjordes ett annan viktigt ingrepp, genom att relining genomfördes i hela huset.

En 5-årsplan upprättades för ett par år sedan, som följs ganska väl. Se hemsidan.

​2. Ekonomi

Föreningen har lyckats hålla nere lånen till en rimlig nivå. Totalt har vi idag
lån på 7,5 mkr, just nu har vi 325 000 i likvida medel.
S k medlemslån finns fortfarande kvar med en summa på ca 2 mkr. De administreras av föreningen.
De som har dessa lån bör känna till att de måste lösas vid ev försäljning av lägenheten.

3. Hemsidan

Hemsidan www.kristinehall.se tål att studera för er som är nya i huset. Här finns bland annat
husets stadgar, andra reglementen samt styrelseprotokoll från några år tillbaka. Lösenord krävs
för att läsa protokollen.

​4. Praktiska frågor

Ibland blir det inte helt korrekt med bokningen av tvättider. T ex får man inte boka två på
varandra följande tvättillfällen mitt på dan. Endast morgon eller kväll.

Inte alltid följs gemensamma regler perfekt vid rengöring efter tvätt. Vi är tacksamma när
det sker så bra som möjligt! För övrigt är vi alla mycket nöjda med den nya tvättmaskinen och
de renoveringar som gjorts i torkrummet.

​​Vad gäller sopor får man inte placera grovsopor i gången, dem skall du själv forsla till
återvinningen. Etoile har en specialregel – de får tillfälligt lagra där mot att de flyttar
till återvinningen 1 g/månad.
Vår sekreterare är i full färd med att samla in tel nummer samt emailadresser på alla i huset.
Ökar definitivt vår förmåga till effektiv kommunikation, när det händer saker.

​5. Brandsäkerheten

Händelserna i London påminner oss om att vi måste ha brandvarnare i varje lägenhet.OBS att denna regel är något som vi måste sköta noggrant. Tänk på att du genom att se till
att du följer gällande regler skyddar inte bara dig själv, utan också alla andra i huset.

​6. Internet i huset
Diskussioner pågår fortfarande med olika operatörer. Öresundskraft spjärnar emot.
Deras motförslag är dock gammalmodiga och dyra, kräver dessutom 5-årigt avtal.
Vi räknar fortfarande med att kunna halvera husets kostnader för Internet och TV genom helt nya avtal.
Skriv därför inga nya, långa avtal med operatörer förrän vi är klara med vårt val.

7. Valberedningens önskemål
På senaste årsmötet påpekades att styrelsen borde innehålla fler av de nyinflyttade.
Valberedningen höll med om Comprar cialis generico barato en españa detta, men ville vänta ett år, så att de nya i huset hann bo in
sig och få erfarenheter.
Om du är intresserad att vara med i styrelsearbetet, skulle vi uppskatta om du hörde av dig
till Jan Lönnerfors i valberedningen, tel 140105.

8. Synpunkter
Du är alltid välkommen med synpunkter. Telefonnummer till styrelsen finner du på vår
hemsida. Du kan också maila till info@kristinehall.se

​Vänliga hälsningar​

Styrelsen