Utredning angående Internet/TV/telefoni

2016-12-12

Bakgrund
Idag finns flera distributionsnät för telefoni, TV och internet i huset
Kopparnät för fast Telefoni (ej framtidshållbart)
Comhem kabelnät för TV och Internet (bundet till Comhem, och med tveksam framtidssäkerhet)
IP TP nätverk för Internet, TV och Telefoni (underhålls idag av Öresundskraft)
Föreningen är skyldig att tillhandahålla boende med ett basutbud för TV och detta sker idag via Comhem.
Kostnaden för detta är ca 1 600kr/mån för hela föreningen, vilket ingår i utdebiterade månadsavgifter.

Vi har haft ett kabelnät i huset i mer än 12 år och är anslutna till COMHEM-systemet. Nätet är kopplat till
stadsnätet i Helsingborg, vilket i sin tur medger var och en att välja operatör till olika tjänster. I praktiken
är husets boende idag anslutna till flera andra operatörer för framför allt Internet.

COMHEM har på senare år erbjudit nya möjligheter, t ex TIVO, som vi dock inte kan utnyttja. Med TIVO kan
du erhålla nya funktioner, t ex inspelning av TV-program direkt. För att hänga med i COMHEMS utbud kan
vi förbättra kvaliteterna i husets nät till en kostnad av 30-45 000 kr, om vi så vill.

Varianter på andra lösningar
I det nuvarande nätet ingår en s k switch, kopplad till Öresundskraft och COMHEM. Andra operatörer kan
överta denna switch. Exempel på sådana operatörer är Alltele, Bahnhof och Bredbandsbolaget.

En optimal lösning är att alla i huset väljer samma operatör, något som är enda möjligheten till betydligt
bättre kvaliteter och samtidigt lägre priser.

Ett genomsnittsexempel för ett eventuellt basutbud (samma till alla) ger följande villkor i fasta priser:
Internet 100/100 Mbits/sek
TV med 17 kanaler (den som vill ha mer får betala extra)
Telefoni, s k IP-telefoni (0 kr för att ha tillgången, därefter betalar man per minut)

Pris 267 kr/månad inkl moms eller 5 617 kr/månad för alla 21 totalt. Att jämföra med vad du betalar idag
plus det du betalar via hyresavin.

Sammanfattning av gjord enkät
Om vi delar in oss i 3 grupper
Storanvändare
Mellananvändare
Lågutnyttjare
så skulle de två första kunna spara en hel del och få betydligt bättre kvaliteter vad avser Internet i
första hand. De som inte utnyttjar nätet så mycket är inte intresserade av att byta, utan upplever att
det fungerar utmärkt som det är till en rimlig kostnad.
Tyvärr kan vi nog inte enas om samma upplägg, vilket egentligen är en förutsättning.

Förslag till fortsättning
En lösningsvariant föreslås, som kanske kan tillfredsställa alla.
Man skapar t ex tre baspaket
En bas bestående av ett mindre antal TV-kanaler till en kostnad som inte överstiger
dagens för lågutnyttjare
En mellangrupp, till något högre kostnad
En storanvändargrupp, med den högsta kostnaden

Tillsammans betalar alla 5 617 kr/månad.

Om inte detta kan accepteras föreslås att vi avvaktar en tid till. Tekniken förändras ständigt och bäst är att
försöka bevaka utvecklingen löpande.

På styrelsens uppdrag
Jan Lönnerfors